Program wycieczki

Dzień 1

Terespol (granica) –BRZEŚĆ NAD BUGIEM  zwiedzanie twierdzy brzeskiej – KOBRYŃ dworek Romualda Traugutta – BEREZA KARTUSKA pozostałości klasztoru oo. Kartuzów, więzienie polskie – MERECZOWSZCZYZNA (KOSÓW POLESKI)-miejsce    urodzenia    Tadeusza Kościuszki,    neogotycki    pałac Pusłowskich  –   BARANOWICZE –  zakwaterowanie . Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2

BARANOWICZE śniadanie, wyjazd do NIEŚWIEŻA, zwiedzanie: najważniejsza rezydencja Radziwiłłów, kościół katolicki, mauzoleum rodu Radziwiłłów, brama słucka – MIR zespół pałacowo – parkowy należący do ordynacji nieświeskiej – NOWOGRÓDEK muzeum w domu Adama Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich, kościół parafialny – LIDA zamek książąt litewskich, kościoły – GRODNO, zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3

Grodno śniadanie,zwiedzanie zabytków miasta  i okolic: Stary i Nowy  Zamek; Dom-Muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej; Kościół Farny; budynek zabytkowej apteki, Kościół i Klasztor Bernardynów, Kościół i Klasztor Brygidek; Kościół i Klasztor Franciszkanów; Sobór Pokrowski i cerkiew na Kałoży; synagoga i inne.

Przejazd do BOHATYREWICZ (grób Jana i Cecylii, mogiła powstańców 1863r. utrwalona w powieści Elizy Orzeszkowej). Powrót do GRODNA. Obiadokolacja, wyjazd do Polski.