Program wycieczki

Dzień 1

Przyjazd do BRZEŚCIA NAD BUGIEM  zwiedzanie twierdzy brzeskiej – KOBRYŃ dworek Romualda Traugutta – BEREZA KARTUSKA pozostałości klasztoru oo. Kartuzów, więzienie polskie – MERECZOWSZCZYZNA (KOSÓW POLESKI)  rodzinny dworek Tadeusza Kościuszki, neogotycki pałac Pusłowskich– PIŃSK zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2

Śniadanie. Zwiedzanie PIŃSKA (kościół i klasztor oo. franciszkanów, pałac Butrymowiczów, kolegium oo. Jezuitów, ew. rejs po Prypeci) – LACHOWICZE (kościół fundacji Jana K. Chodkiewicza) – BARANOWICZE. Obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg.

Dzień 3

Śniadanie. Wyjazd do NIEŚWIEŻA (rezydencja Radziwiłłów, kościół katolicki, mauzoleum rodu Radziwiłłów, brama słucka) – MIR (zespół pałacowo – parkowy należący do ordynacji nieświeskiej) – NOWOGRÓDEK (muzeum w domu Adama Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich, kościół parafialny) – LIDA (zamek książąt litewskich, kościoły) – SZCZUCZYN (pałac Druckich-Lubeckich) – GRODNO, zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 4

Śniadanie.Zwiedzanie zabytków GRODNA i okolic (Stary i Nowy  Zamek; Dom-Muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej; Kościół Farny; budynek zabytkowej apteki, Kościół i Klasztor Bernardynów, Kościół i Klasztor Brygidek; Kościół i Klasztor Franciszkanów; Sobór Pokrowski i cerkiew na Kałoży; synagoga. Obiad.  Przejazd do BOHATYREWICZ (grób Jana i Cecylii oraz mogiła powstańców 1863r., utrwalona w powieści Elizy Orzeszkowej). Powrót do GRODNA. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 5

Śniadanie. Powrót do Polski przez KUŹNICĘ BIAŁOSTOCKĄ lub BRZOSTOWICĘ.