Program wycieczki

Dzień 1

Przyjazd na Białoruś przez Bobrowniki – WOŁKOWYSK cmentarz poległych w wojnie bolszewickiej, Szkoła Polska – BOHATYREWICZE grób Jana i Cecylii, pomnik powstańcom 1863 roku– przyjazd do  GRODNA w godzinach wieczornych, zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg.                    

Dzień 2

GRODNO: śniadanie, zwiedzanie zabytków  miasta: kościoły, stary i nowy zamki, cmentarze wojskowy i pobernadyński, na którym pochowano Elizę Orzeszkową,  budynek zabytkowej apteki, dom kupca Murawiowa; Sobór Pokrowski i cerkiew Borysa i Gleba (Kałoża); dalej trasa: WASILISZKI kołoSzczuczyna Dom Czesława Niemena – BIENIAKONIE grób Maryli Wereszczakówny – BOŁCIENIKI dwór Puttkamerów – TROKIELE kościół parafialny – LIDA zamek Giedymina, kościoły,  cmentarz lotników polskich –  NOWOGRÓDEK,  zakwaterowanie w  hotelu. Obiadokolacja, nocleg .                                           

Dzień 3

NOWOGRÓDEK: śniadanie, zwiedzanie zabytków: Dom – muzeum Adama Mickiewicza, góra zamkowa, pomnik A.Mickiewicza, rynek Nowogródzki, kościół Michała Archanioła patrona Nowogródka; zakon dominikanów w  Nowogródku, Kościół Farny z XIV w. – IWIE klasztor oo. bernardynów, meczet i mizar Tatarów  – HOLSZANY ruiny zamku Olszańskich i Sapiehów – BORUNY obraz Matki Boskiej Boruńskiej, szkoła  Bazylianów, gdzie uczył się Odyniec poeta, pisarz , przyjaciel A. Mickiewicza-  KREWO ruiny zamku Olgierda, miejsce śmierci Kiejstuta i zawarcia pierwszej Unii polsko-litewskiej – JEZIORO NAROCZ GŁĘBOKIE kościół i klasztor karmelitów, cmentarz, – po drodze do Połocka Bunkier graniczny Polski – przejazd do  POŁOCKA, zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg.                                        

Dzień 4

POŁOCK: śniadanie, zwiedzenie zabytków: Sobór św. Zofii, monastyr Spaso-Jefrosinski –  WITEBSK: zwiedzanie zabytków miasta, muzeum i Galerii Chagalla. Czas wolny na indywidualne spacery i zakupy. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 5

WITEBSK: śniadanie,przejazd do MIŃSKA – zwiedzania zabytków centrum miasta, kościoły, muzeum Wańkowiczów, dom, w którym mieszkał  Stanisław Moniuszko – BARANOWICZE, zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 6

BARANOWICZE: śniadanie, przejazd do: GRUSZÓWKA REJTANA – NIEŚWIEŻ jedna z najokazalszych siedzib magnackich, kościół-mauzoleum rodu Radziwiłłów – MIR zamek wpisany na listę UNESCO – JEZIORO ŚWITEŹZAOSIE rekonstrukcja zespołu dworskiego, miejsca narodzin A. Mickiewicza – BARANOWICZE. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 7

BARANOWICZE: śniadanie, przejazd do ŁOGISZYNA, zwiedzenie Sanktuariom Matki Boskiej – PIŃSK kościół i klasztor oo. Franciszkanów, pałac Butrymowiczów, kolegium oo. Jezuitów, ew. rejs po Prypeci. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 8

PIŃSK: śniadanie, przejazd na: Mereczowszczyznę (KOSÓW POLESKI) zwiedzanie: neogotycki pałac Pusłowskich, miejsce narodzin Tadeusza Kościuszki w odbudowie – BEREZA KARTUSKA pozostałości klasztoru oo. Kartuzów, więzienie polskie – KOBRYŃ dworek Romualda Traugutta, grób Aleksandra Mickiewicza, brata Adama – BRZEŚĆ n. BUGIEM zwiedzanie twierdzy brzeskiej – wyjazd na przejście graniczne Terespol – powrót do Polski.