„Polonijny Ośrodek Biznesu i Turystyki” zaprasza do współpracy w dziedzinie turystyki firmy turystyczne, organizacje samorządowe, szkolne i in. oraz turystów indywidualnych.

Na podstawie wieloletniego doświadczenia organizujemy wycieczki (indywidualne i grupowe) na byłe Kresy Wschodnie. Proponujemy wyjazdy po miejscach pamięci związanych z życiem i twórczością wielkich Polaków (Szlakiem Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej, Tadeusza Kościuszki, Romualda Traugutta i innych), zwiedzanie zabytków Grodna i innych miejscowości na Białorusi, związanych z kulturą polską.

Na życzenie zleceniodawcy dostosujemy program, terminy i koszty pobytu, w tym zakwaterowania i wyżywienia.

Współpracujemy z dobrze wykwalifikowanymi przewodnikami.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Proszę zostawić swoje dane kontaktowe, a nasi specjaliści skontaktują się z Państwem: