O nas

Polonijny Ośrodek Biznesu i Turystyki w Grodnie na Białorusi powstał w 2001r. w drodze przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Firma Handlowo-Przemysłowa  „Bartimpeks” i jest jego następcą. Założycielem jest Zygmunt Piełuć

Ośrodek realizuje swoje główne cele statutowe na podstawie długoletnich doświadczeń. Jego zakresem działalności jest zarówno inicjowanie, jak i pogłębianie kontaktów handlowych, gospodarczych oraz turystycznych polskich podmiotów gospodarczych z białoruskimi oraz białoruskich z polskimi.

Świadczymy następujące usługi:

Związane z działalnością gospodarczą:

 • organizacja misji (spotkań biznesowych) indywidualnych i zbiorowych w celu nawiązania kontaktów do współpracy gospodarczej lub handlowej, uzgodnienia warunków współpracy i polityki cenowej i innych, związanych z biznesem;
 • działalność zwązana z zatrudnieniem obywateli Republiki Białoruś za Granicą;
 • bezpośrednie kojarzenie polskich przedsiębiorców z białoruskimi, białoruskich z polskimi, zainteresowanymi nawiązaniem współpracy;
 • reklama usług w środkach masowego przekazu oraz poprzez bezpośrednie wysyłanie przedsiębiorcom wizytówek, folderów i innych materiałów reklamowych;
 • inne, związane z biznesem.

W dziedzinie turystycznej:

 • organizacja wycieczek (indywidualnych i grupowych) na byłe Kresy Wschodnie w celu zwiedzania zabytków Grodna i innych miejscowości związanych z kulturą polską;
 • organizacja wyjazdów (indywidualnych i grupowych) po miejscach pamięci związanych z życiem i twórczością Wielkich Polaków (Szlakiem Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej, Tadeusza Kościuszki, Romualda Traugutta i innych);
 • transfery;
 • rezerwacja hoteli,
 • wypoczynek w uzdrowiskach i pobyty lecznicze w sanatoriach;
 • usługi wizowe (wizy Schengen (jednokrotne i wielokrotne), wizy na podstawie Karty Polaka, wizy do pracy).

W dziedzinie nauki języka polskiego:

 • nauka języka polskiego na kursach dla osób dorosłych (poziom A1, A2, B1, B2) w godzinach wieczorowych oraz soboty i niedziele,
 • przygotowanie do rozmowy na Kartę Polaka.

W dziedzinie zatrudnienia za granicą:

 • poszukiwanie pracowników dla pracodawców z zagranicy;
 • załatwianie niezbędnej dokumentacji w celu wyjazdu pracowników z Białorusi do pracy za granicą.