Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_pobit_www2_ok.gif

„Polonijny Ośrodek Biznesu i Turystyki” w Grodnie na Białorusi powstał w 2001r. w drodze przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Firmy Handlowo-Przemysłowej „Bartimpeks” i jest jego następcą. Założycielem i właścicielem jest Zygmunt Piełuć.

Ośrodek realizuje swoje główne cele statutowe na podstawie długoletnich doświadczeń. Jego zakresem działalności jest zarówno inicjowanie, jak i pogłębianie kontaktów handlowych, gospodarczych oraz turystycznych polskich podmiotów gospodarczych z białoruskimi oraz białoruskich z polskimi.

Świadczymy następujące usługi:

Związane z działalnością gospodarczą:

 • organizacja misji (spotkań biznesowych) indywidualnych i zbiorowych w celu nawiązania kontaktów do współpracy gospodarczej lub handlowej, uzgodnienia warunków współpracy i polityki cenowej i innych, związanych z biznesem;
 • działalność zwązana z zatrudnieniem mieszkańców Republiki Białoruś za Granicą;
 • bezpośrednie kojarzenie polskich przedsiębiorców z białoruskimi, białoruskich z polskimi, zainteresowanymi nawiązaniem współpracy;
 • reklama usług w środkach masowego przekazu oraz poprzez bezpośrednie wysyłanie przedsiębiorcom wizytówek, folderów i innych materiałów reklamowych;
 • inne, związane z biznesem.

W dziedzinie turystycznej:

 • organizacja wycieczek (indywidualnych i grupowych) na byłe Kresy Wschodnie w celu zwiedzania zabytków Grodna i innych miejscowości związanych z kulturą polską;
 • organizacja wyjazdów (indywidualnych i grupowych) po miejscach pamięci związanych z życiem i twórczością Wielkich Polaków (Szlakiem Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej, Tadeusza Kościuszki, Romualda Traugutta i innych);
 • transfery;
 • rezerwacja noclegów;
 • wypoczynek w uzdrowiskach i pobyty lecznicze w sanatoriach;
 • usługi wizowe

W dziedzinie nauki języka polskiego:

 • nauka języka polskiego na kursach dla osób dorosłych (poziom A1, A2, B1, B2);
 • przygotowanie do rozmowy na Kartę Polaka.

W dziedzinie zatrudnienia na granicą

 • poszukiwanie pracowników dla pracodawców z zagranicy;
 • załatwianie niezbędnej dokumentacji w celu wyjazdu pracowników z Białorusi do pracy za granicą.

Usługi biurowe

 • pisanie tekstu na komputerze, podań w języku polskim i innych dokumentów;
 • xero
 • wydruk dokumentów z nośników elektronicznych