Program wycieczki

DZIEŃ I

Przyjazd do GRODNA, zwiedzanie z przewodnikiem zabytków GRODNA: Stary i Nowy  Zamki; kościół św.Franciszka Ksawerego; budynek zabytkowej apteki, Kościół i Klasztor Bernardynów, Kościół i Klasztor Brygidek; Kościół i Klasztor Franciszkanów; Sobór Pokrowski i cerkiew na Kałoży; zabytkowa synagoga, polski cmentarz katolicki i wojskowy. Obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg

DZIEŃ II

Śniadanie, zwiedzanie: Dom-Muzeum Elizy Orzeszkowej, przejazd do MILKOWSZCZYZNY; wyjazd do BOHATYREWICZ (grób Jana i Cecylii, pomnik powstańcom 1863 roku); wyjazd do KAMIONKI (kościół św.Antoniego 1908); przejazd do SZCZUCZYNA (pałac Druckich-Lubeckich, kosciół XIXw.), przejazd do WASILISZEK (dom-muzeum Czesława Niemena); przejazd do LIDY. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg

DZIEŃ III

Śniadanie, przejazd SZLAKIEM ADAMA MICKIEWICZA: JEZIORO SWITEŹ; przejazd do ZAOSIA (rekonstrukcja zespołu dworskiego, miejsca narodzin A. Mickiewicza); przejazd do KARCZEWA („Kamień Filaretów”); przejazd do WOROŃCZY (w kościele została ochrzczona Maryla Wereszczakówna, na cmentarzu znajdują się groby Wereszczaków); przejazd do  SZCZORS (posiadłość hrabiów Chreptowiczów. Tu w 1819 roku zrodził się pomysł napisania poematu „Grażyna”); przejazd do NOWOGRÓDKA (góra zamkowa, pomnik A.Mickiewicza, rynek nowogródzki, kościół Michała Archanioła patrona Nowogródka; zakon dominikanów w Nowogródku (w byłym klasztorze dominikanów była 6-klasowa szkoła powszechna, do której uczęszczał A. Mickiewicz), Dom-muzeum Adama Mickiewicza, Kościół Farny z XIV w. (tu został ochrzczony poeta). Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg

DZIEŃ IV

Śniadanie, przejazd do POŁOCKA, zwiedzenie zabytków: Sobór św. Zofii, monastyr Spaso-Jefrosinski, zwiedzanie innych zabytków miasta, muzeum i Galeria Chagalla; przejazd do WITEBSKA, zwiedzanie zabytków miasta; przejazd do MIŃSKA , zwiedzanie zabytków w centrum miasta, kościoły, muzeum Wańkowiczów, Dom Stanisława Moniuszki; przejazd do BARANOWICZ, zwiedzenie zabytków miasta. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg

DZIEŃ V

Śniadanie. Przejazd do MIRA (zamek wpisany na listę UNESCO – GRUSZÓWKA REJTANA- NIEŚWIEŻ (jedna z najokazalszych siedzib magnackich,  kościół-mauzoleum rodu Radziwiłłów, brama słucka). Zakwaterowanie. Obiadokolacja.  Nocleg

DZIEŃ VI

Przejazd do BIENIAKOŃ (grób Maryli Wereszczakówny), BOŁCIENIKI (dwór Puttkamerów), TROKIELE (kościół parafialny),  LIDA (zamek Giedymina, kościoły,  cmentarz lotników polskich). Zakwaterowanie w Lidzie. Obiadokolacja. Nocleg

DZIEŃ VII

Śniadanie. Przejazd na MERECZOWSZCZYZNĘ (KOSÓW POLESKI) (neogotycki pałac Pusłowskich, miejsce narodzin Tadeusza Kościuszki)  – BEREZA KARTUSKA (pozostałości klasztoru oo. Kartuzów, więzienie polskie), KOBRYŃ (dworek Romualda Traugutta, grób Aleksandra Mickiewicza, brata Adama), BRZEŚĆ n. BUGIEM (zwiedzanie twierdzy brzeskiej), PIŃSK (kościół i klasztor oo. franciszkanów, pałac Butrymowiczów, kolegium oo. Jezuitów). Powrót do BRZEŚCIA. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ VIII Śniadanie. Odjazd do Polski.