Program wycieczki

DZIEŃ I

Przyjazd do GRODNA, zwiedzanie z przewodnikiem zabytków Grodna: Stary i Nowy  Zamki; Kościół św.Franciszka Ksawerego; budynek zabytkowej apteki, Kościół i Klasztor Bernardynów, Kościół i Klasztor Brygidek; Kościół i Klasztor Franciszkanów; Sobór Pokrowski i cerkiew na Kałoży; zabytkowa synagoga, polski cmentarz katolicki i wojskowy. Obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg

DZIEŃ II

Śniadanie, zwiedzanie: Dom-Muzeum Elizy Orzeszkowej, przejazd do MILKOWSZCZYZNY; wyjazd do BOHATYREWICZ (grób Jana i Cecylii, pomnik powstańcom 1863 roku); wyjazd do KAMIONKI (kościół św.Antoniego 1908); przejazd do SZCZUCZYNA (pałac Druckich-Lubeckich, kosciół XIXw.), przejazd do WASILISZEK (dom-muzeum Czesława Niemena); przejazd do LIDY. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg

DZIEŃ III

Śniadanie, przejazd SZLAKIEM ADAMA MICKIEWICZA: zwiedzanie NOWOGRÓDKA (góra zamkowa, pomnik A.Mickiewicza, rynek nowogródzki, kościół Michała Archanioła- patrona Nowogródka; zakon dominikanów w Nowogródku (w byłym klasztorze dominikanów była 6-klasowa szkoła powszechna, do której uczęszczał A. Mickiewicz), Dom-muzeum Adama Mickiewicza, Kościół Farny z XIV w. (tu został ochrzczony poeta), przejazd do  SZCZORS (posiadłość hrabiów Chreptowiczów. Tu w 1819 roku zrodził się pomysł napisania poematu „Grażyna”), przejazd do WOROŃCZY (w kościele została ochrzczona Maryla Wereszczakówna, na cmentarzu znajdują się groby Wereszczaków); przejazd do KARCZEWA („Kamień Filaretów”); przejazd do ZAOSIA (rekonstrukcja zespołu dworskiego, miejsca narodzin A. Mickiewicza); przejazd nad JEZIORO SWITEŹ; powrót do GRODNA w późnych godzinach wieczornych. Obiadokolacja. Odjazd do Polski lub nocleg w Grodnie