Program wycieczki

ROSJA: Zwiedzanie Katynia, miejsca mordu Polaków oraz katastrofy samolotu Prezydenckiego, zabytków miasta Smoleńska.

BIAŁORUŚ: Zwiedzania miejsc, związanych z życiem i twórczością Adama Mickiewicza,  Elizy Orzeszkowej i zabytków miasta Grodno.

DZIEŃ I

Przyjazd do GRODNA w godzinach wieczornych, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ II

GRODNO: Śniadanie, wyjazd do SMOLEŃSKA (Rosja). Po drodze postój ok. Mińska – LAS KUROPACKI – miejsce mordu Polaków. Przejazd do SMOLEŃSKA, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ III

SMOLEŃSK: Śniadanie, zwiedzanie – KATYŃ – miejsce mordu polskich oficerów, miejsce katastrofy Prezydenckiego samolotu,zabytków i miejsc, związanych z kulturą polską w Smoleńsku. Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg

DZIEŃ IV

SMOLEŃSK: Śniadanie, wyjazd na Białoruś. Przyjazd do MIŃSKA – zwiedzanie zabytków centrum  miasta, kościoły, Muzeum Wańkowiczów, dom Stanisława Moniuszki. Przejazd do ośrodka ok. Mińska, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ V

Ośrodek: śniadanie, przejazd SZLAKIEM ADAMA MICKIEWICZA: JEZIORO ŚWITEŹ, ZAOSIE (miejsce urodzin poety); KARCZEWO („Kamień Filaretów”); TUCHANOWICZE (park, „Altanka Maryli”); WOROŃCZA (w kościele ochrzczono Marylę Wereszczakównę, na cmentarzu groby Wereszczaków); SZCZORSE (posiadłość hrabiów Chreptowiczów. Tu w 1819 roku zrodził się pomysł napisania poematu „Grażyna”), przyjazd  do NOWOGRÓDKA,  zwiedzanie zabytków: Dom-muzeum A. Mickiewicza; pomnik poety; Kościół Farny z XIV w. (tu został ochrzczony poeta); Kościół Św. Michała Archanioła – patrona Nowogródka (w byłym klasztorze dominikanów była 6-klasowa szkoła powszechna, do której uczęszczał A. Mickiewicz); ruiny zamku książąt litewskich; Kopiec Adama Mickiewicza. LIDA (Zamek książąt litewskich z XIV w.). Przyjazd do GRODNA w późnych godzinach wieczornych. Zakwaterowanie, obiadokolacja. Nocleg.   

DZIEŃ VI

GRODNO: Śniadanie, zwiedzania zabytków GRODNA: Stary i Nowy  Zamek; Dom-Muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej; Kościół św.Franciszka Ksawerego; budynek zabytkowej apteki, Kościół i Klasztor Bernardynów, Kościół i Klasztor Brygidek; Kościół i Klasztor Franciszkanów; Sobór Pokrowski i cerkiew na Kałoży; synagoga, przejazd SZLAKIEM ELIZY ORZESZKOWEJ. Przejazd do BOHATYREWICZ: grób Jana i Cecylii, pomnik powstańcom 1863 roku. Powrót do GRODNA. Obiad. Odjazd do Polski.