„Polonijny Ośrodek Biznesu i Turystyki” pomaga mieszkańcom Białorusi w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do wyjazdów za granicę, świadcząc następujące usługi:

* rejestracja elektroniczna na WIZĘ wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów do złożenia w Centrum Wizowym lub Konsulacie

  • wizy krótkoterminowe SCHENGEN (jednokrotne od 3 do 20 dni pobytu i wielokrotne – na okres do 2 lat);
  • wizy w celu wykonywania pracy (na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy …. z okresem pobytu do 180 dni lub na podstawie zezwolenia na pracę- z okresem pobytu do 365 dni (roczne);
  • wizy długoterminowe narodowe  (na podstawie Karty Polaka, zaproszenia i in.);

* wypełnianie formularza na WIZĘ i Kartę Polaka wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów;

* usługi informacyjne dotyczące spraw wizowych i inne.