Zapraszamy na wycieczkę do Grodna i nad Kanał Augustowski, do Brześcia i Puszczy Białowieskiej bez wizy białoruskiej

 Co należy wiedzieć, wybierając się w podróż na Białoruś bez wizy:

 1. Ruch bezwizowy obowiązuje w ściśle określonej strefie:
 • Grodno, rejon grodzieński i Kanał Augustowski;
 • Brześć i najbliższe rejony (rejony obwodu brzeskiego: brzeski, żabinkowski, kamieniecki, prużański i rejon swisłocki obwodu grodzieńskiego), Puszcza Białowieska po stronie białoruskiej.

2. Wjazd do strefy bezwizowej jest dozwolony:

a) przy zwiedzaniu Grodna, rejonu grodzieńskiego i Kanału Augustowkiego:

 • samochodem przez punkty graniczne:  Kuźnica Białostocka – Bruzgi i Raigardas (Rajgród) – Prywałki (Przewałka) od strony litewskiej;
 • pociągiem Kuźnica Białostocka-Grodno przez punkt kolejowy na dworcu w Grodnie;
 • samolotem – lotnisko w Grodnie.
 • pieszo lub rowerem – punkt Leśna – Rudawka (obok Kanału Augustowskiego);
 • w okresie letnim granicę RB można przekroczyć płynąc kajakiem Kanałem Augustowskim;

б) przy zwiedzaniu Brześcia i najbliższych rejonów oraz Puszczy Białowieskiej:

 • samochodem przez punkty graniczne: Terespol-Brześć, Sławatycze-Domaczewo, Połowce-Pieszczatka;
 • pociągiem przez punkt kolejowy na dworcu w Brześciu;
 • samolotem – lotnisko w Brześciu;
 • pieszo lub rowerem – punkt graniczny Białowieża- Piererów

3. Okres pobytu na terenie strefy bezwizowej od 1 do 10 dni. Jeśli okres pobytu jest dłuższy, niż 5 dni, należy w ciągu tych 5 dni zarejestrować się w odpowiednim urzędzie lub organizacji w miejscu pobytu (to nie dotyczy mieszkańców państw nadbałtyckich- Litwy, Łotwy, Estonii). Takim organem rejestrującym może być:

 • Ministerstwo Spraw Zewnętrznych
 • Urząd Spraw Wewnętrznych
 • Hotel
 • Sanatorium lub organizacja uzdrowiskowa
 • Przedmiot agroturystyki

Za naruszenie tego wymogu przewidziana jest odpowiedzialność karna (uprzedzenie, kara pieniężna w wysokości do 50 kwot bazowych (równowartość do 500 euro) lub deportacja

4. Przekraczając granicę, turysta powinien posiadać:

 • Paszport lub inny dokument podróży upoważniający do przekraczania granicy RB
 • Zezwolenie na pobyt w strefie bezwizowej wydane przez upoważnione biuro turystyczne
 • Ubezpieczenie zdrowotne ważne na terenie Białorusi
 • Pieniądze na każdy dzień pobytu (równowartość 22 EURO, w dowolnej walucie).

Wszystkie dokumenty, uprawniające do przebywania w strefie bezwizowej, należy mieć przy sobie do czasu wyjazdu z Białorusi włącznie.

W każdej strefie bezwizowej na terytorium Białorusi obowiązują określone zasady i nie należy ich mieszać. Wjazd do Grodna nie daje prawa na bezwizowy wjazd do Brześcia i na odwrót!

Jak należy zgłosić wjazd bezwizowy

„Polonijny Ośrodek Biznesu i Turystyki” załatwi Państwu rejestrację na przejazd bezwizowy granicy białoruskiej i dostarczy w trybie  ON-LINE odpowiedni dokument na wjazd do RB.

W tym celu:

1. Nie później niż 48 godzin przed planowanym przyjazdem należy zgłosić zamiar przekroczenia granicy.

2. Przesłać na adres e-mail: pobit1@tut.by lub pobit@wp.pl kopię swego paszportu (strona ze zdjęciem), podać termin planowanej podróży oraz numer swego telefonu lub ewentualnie znajomych, krewnych do kontaktu.

3. Gotowe zezwolenie po dokonaniu wszystkich niezbędnych formalności wyślemy na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej.

4. Zezwolenie to należy wydrukować, podpisać i zabrać ze sobą w podróż.

5. Po przyjeździe do Grodna należy się zgłosić do biura „Polonijnego Ośrodka Biznesu i Turystyki” w celu podpisania stosownych dokumentów, otrzymania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących turystów indywidualnych i grupy zorganizowanej oraz uiścić opłaty świadczonych usług. Istnieje możliwość rozliczenia przelewem przez konto bankowe.