Jednodniowa wycieczka do Grodna

Do Grodna bez wizy (2 dni)

Śladami wybitnych Polaków (3 dni)

Zabytki byłych Kresów Wschodnich (4 dni)

BIAŁORUŚ –Nad  Bugiem  i   Niemnem  (3 dni)

BIAŁORUŚ – Nad  Bugiem,  Prypecią i Niemnem (5 dni)

Poznajemy zabytki byłych Kresów Wschodnich (8 dni)

BIAŁORUŚ – Nad Niemnem, Dźwiną i Prypecią (8 dni)

Szlakiem Pamięci Narodowej w ciągu 6 dni (Grodno-Smoleńsk-Katyń-Mińsk-Nowogródek-Lida)