Program wycieczki

Dzień 1

Przyjazd do GRODNA, zwiedzanie: Stary i Nowy  Zamki; Kościół św.Franciszka Ksawerego; budynek zabytkowej apteki, dom kupca Murawiowa;  Kościół i Klasztor Bernardynów, Kościół i Klasztor Brygidek; Kościół i Klasztor Franciszkanów; Sobór Pokrowski i cerkiew Borysa i Gleba (Kałoża); zabytkowa synagoga; polski cmentarz katolicki i wojskowy. Obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg w Grodnie

Dzień 2

Śniadanie, zwiedzanie Domu Elizy Orzeszkowej, spacer ulicą E.Orzeszkowej; wyjazd do MILKOWSZCZYZNY; wyjazd do BOHATYREWICZ (grób Jana i Cecylii, pomnik powstańcom 1863 roku); wyjazd do KAMIONKI (kościół św.Antoniego 1908); wyjazd do SZCZUCZYNA (pałac Druckich-Lubeckich, kosciół XIXw.), wyjazd do WASILISZEK (dom-muzeum Czesława Niemena); przejazd do LIDY. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg

Dzień 3

Śniadanie, zwiedzanie zamku Giedymina w LIDZIE, przejazd SZLAKIEM ADAMA MICKIEWICZA: zwiedzanie NOWOGRÓDKA (góra zamkowa, pomnik A.Mickiewicza, rynek nowogródzki, kościół Michała Archanioła patrona Nowogródka; zakon dominikanów w Nowogródku (w byłym klasztorze dominikanów była 6-klasowa szkoła powszechna, do której uczęszczał A. Mickiewicz), Dom-muzeum Adama Mickiewicza, Kościół Farny z XIV w. (tu został ochrzczony poeta); przejazd nad JEZIORO SWITEŹ; przejazd do ZAOSIA (rekonstrukcja zespołu dworskiego, miejsca narodzin A. Mickiewicza); przejazd do BARANOWICZ. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg

Dzień 4

Śniadanie, przejazd do NIEŚWIEŻA (rezydencja Radziwiłłów, kościół katolicki, mauzoleum rodu Radziwiłłów, brama słucka, park pałacowy); przejazd do MIRA (zwiedzanie zamku); obiad w Mirze; wyjazd do Polski przez BRZEŚĆ- TERESPOL